• I en stram och vacker kasernbyggnad från 1760, ritad av Carl Hårleman, ligger Landskrona museum centralt placerat vid Rådhustorget. Som en del i stadens fotografiprofilering, där bl.a. Landskrona Foto Festival ingår, beslutade man år 2015 att viga 270 kvm åt en semipermanent utställningsdel för fotografi. Före ombyggnaden bestod denna del av fem mellanstora rum med likartade uttryck och proportioner. Strategin blev att förädla dessa rum genom att dela av med väggar och därigenom skapa en rumssekvens bestående av tolv rum med rena geometrier där proportioner, skala och rytm varierar. För att hålla ihop rummen, och samtidigt förbättra hängningsmöjligheterna, fick samtliga väggar ett ytterlager av plyfa och gips. Fönsternischerna omvandlades till ljuslådor med fronter av opal akryl för dagsljuskontroll. Dörröppningarna kläddes med släta smygar och kantades med mässingsstång. För att inte låta klimatanläggningens omfattande installationer förstöra rummens renhet förlades dessa till stor del i dubbelväggar och ovan fasta innertak. Montrar i genomfärgad MDF med luftiga benställningar i ek ritades för exponering av objekt.

  • Share: Twitter Facebook Pinterest Tumblr Google+